สมัครงาน

 1. Sales Executive (ผู้บริหารด้านการขาย)  at BestDeal Co., Ltd. in Bangkok  x 3
  Responsibilities
  • Identifying restaurants, hotels, spas, events and calling these businesses to getting them excited about being featured on BestDeal.com
  • จัดหาธุรกิจกลุ่มร้านอาหาร, โรงแรม , สปา , กิจกรรมอื่นๆ และจูงใจกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ ให้เกิดความสนใจเริ่มต้นกับBestDealThai.com
  • Working with those partners to create an attractive ‘best deal’ promotion to our members.
  • ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนอื่น เพื่อเพิ่มความสนใจในโปรโมชั่นของ BestDeal ให้แก่สมาชิกทุกคน
  • Coordinating with other departments to launch the promotion for our partners efficiently and on time
  • ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อทำโปรโมชั่นสำหรับหุ้นส่วนอื่นๆให้มีประสิทธิภาพและทันเวลา

  Requirements
  • A minimum of 3 years experience. Preferably in marketing, advertising, credit card member privileges, and loyalty programs.
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี , ทางด้าน การตลาด (marketing) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Proven self-starter and with the natural ability to work with little guidance.
  • สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง และมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่เกี่ยวกับการแนะนำเล็กๆน้อยๆ
  • Strong analytical, problem solving, and communication skills.
  • เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ , การแก้ปัญหา และมีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี
  • A strong work ethic and desire to do whatever it takes to get the job done.
  • ทำงานโดยยึดหลักจริยธรรม และ มีความต้องการที่จะทำอะไรก็ตามที่จะทำให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี
  • Believes in providing great client service.
  • มีความเชื่อภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริการลูกค้าสำคัญที่สุด
  • Good command of written English language.
  • มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
  • Passionate about enjoying life while getting a great value
  • มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมที่จะทำให้ได้รับค่าตอบแทนที่ดี

   Web Graphic Designer at BestDeal Co., Ltd. in Bangkok x 1
   Responsibilities:
   • Design banner ads, email newsletters, layout photos & images, and manage content flow of website
   • Must be creative, organized, detail-oriented and able to multi-task.
   • Sometimes, responsible for taking photo for product and service at customers' side (Indoor environment)
   Requirements:
   • Has experience as web graphic designer or photographer ; rich websites graphic design, page design experience, familiar with the website building process; Fresh graduate is also welcome
   • Skills required: Photoshop or Fireworks, Illustrator, Flash
   • Deep knowledge of web graphics design, color sensitive, and layout
   • Good knowledge and sense in art and design standard web programming skills is advantage.
   • Self motivated with an excellent sense of creativity and a positive attitude. Willing to work extended hours to meet project deadline.
   • Able to read and write English

   • Bring your portfolio to the interview

   • Like online shopping and use Facebook orTwitter.

  แผนกบริการลูกค้า

  Live Chat
  • Line: AsiaGameGold
  • Email: info@BestDealThai.com
  • Facebook: BestDeal Thai